Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar tav.nu naar doorlinkt.

Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties, mag je vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van de Twentsche Alpinisten Vereniging als bron. Het logo mag zonder voorafgaande toestemming van de Twentsche Alpinisten Vereniging niet worden gebruikt.

Heb je vragen of klachten over de site tav.nu dan kun je contact met ons opnemen via info@tav.nu.