Twentsche Alpinisten Vereniging

Klimmen en buitensport is ons leven

Dutch English French German

Artikelen

De Twentsche Alpinisten Vereniging gaat de komende jaren groot onderhoud plegen aan de Osnabrückerwand. 

In het kader van dit groot onderhoud wordt de klimwand in een drietal fases flink onder handen genomen. Eind jaren tachtig zijn de aanwezige klimroutes behaakt door de TAV volgens de toen geldende inzichten. In de loop der jaren heeft de ontwikkeling van bevestigingsmiddelen en -methoden voor klimhaken in zandsteen echter niet stil gestaan. De oude geplaatste haken voldoen niet aan de huidige normen voor het plaatsen van haken.

Tijdens de winter van 2013/2014 is door opvriezend water in de rots een deel bovenin de wand uitgebroken en heeft tijdens de val een aantal haken, achter in de wand, geraakt en verbogen. Het veilig kunnen gebruiken van deze haken is daardoor niet meer te "garanderen". Behalve de beschadigde haken zullen in een latere fase ook alle andere haken in de wand vervangen gaan worden.

De ingerichte standplaatsen bovenlangs de klimroutes passen ook niet meer in de huidige tijdsgeest. De aanwezige kettingen, aangebracht als back-up, zijn met keilbouten bevestigd. Waar mogelijk wordt een ketting met maillon rapide als back-up aangebracht op een nieuw te plaatsen (verlijmde) haak. Waar dit niet mogelijk is wordt een tweede standplaats haak als back-up aangebracht.

Het groot onderhoud van de Osnabrückerwand is vastgelegd in een actieplan. In dit document is aan de hand van de probleemstelling een gefaseerd actieplan opgesteld waarin stap voor stap de klimroutes op de Osnabrückerwand weer toekomst bestendig gemaakt worden. Het actieplan is voor leden van de Twentsche Alpinisten Vereniging te downloaden in de rubriek Downloads.

De klimroutes op de Osnabrückerwand zijn voor iedere klimmer en elke aangemelde groep klimmers vrij toegankelijk en kosteloos te gebruiken. Het geplande groot onderhoud van de Osnabrückerwand is natuurlijk een enorme investering in tijd en geld. Klimmers en groepen die een vrijwillige bijdrage willen doen in de kosten voor het groot onderhoud kunnen hun bijdrage storten op de bankrekening van de Twentsche Alpinisten Vereniging onder vermelding van "Bijdrage Groot Onderhoud" op rekeningnummer NL12 INGB 0000 2777 09.

Nog dit jaar (2015) wordt een aanvang gemaakt met de werkzaamheden op de wand. Ook hiervoor zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die een steentje willen bijdragen. Heb je interesse of belangstelling om mee te helpen stuur ons dan een email (info_at_tav.nu) met je gegevens en je motivatie/ toelichting.

Wil je meer weten over het actieplan neem dan contact op met het bestuur.